Niemiecki KindergeldCo to jest Kindergeld?
Jest świadczenie przyznawane za każde uczące się dziecko do 18 lub kontynuujące naukę do 25 roku życia.
Komu przysługuje Kindergeld?
Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat oraz dziecku, które ukończyło 18 lat i spełnia następujące warunki:
• kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo
• dziecko znajduje się w okresie przejściowym pomiędzy ukończeniem nauki w jednej szkole i rozpoczęciem nauki w drugiej (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy)
• dziecko nie rozpoczęło lub kontynuuje nauki ze względu na brak miejsc
• jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna i czynnie poszukująca pracy
• jest upośledzenie fizycznie lub umysłowo
Jaka jest wysokość świadczenia?
W zależności od liczby dzieci zasiłek rodzinny w Niemczech (od roku 2010) wynosi:
• 184 € - na jedno lub dwoje dzieci
• 190 € - na trzecie dziecko
• 215 € - na czwarte i każde następne dziecko
Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu w związku z czym przysługują w pełnym wymiarze.
Za jaki okres można ubiegać się o świadczenie?
O zasiłek na dzieci można ubiegać się nawet do 4 lat wstecz tj. za okresy, w których przynajmniej jeden z rodziców pracował na terenie Niemiec i odprowadzał tam podatek.
Jaki jest okres oczekiwania na przyznanie świadczenia?
Ze względu na szczegółowe sprawdzanie każdego wniosku czas oczekiwania na otrzymanie decyzji o przyznaniu lub odmowie zasiłku rodzinnego w Niemczech i może wynosić od 1 miesiąca nawet do roku.
Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku?
• akt urodzenia dziecka (zwykły wraz z tłumaczeniem lub na druku unijnym)
• akt małżeństwa (zwykły wraz z tłumaczeniem lub na druku unijnym)
• potwierdzenie zameldowania jednego z małżonków na terenie Niemiec
• potwierdzenie zameldowania drugiego z małżonków na terenie Polski wraz z tłumaczeniem
• ksero karty ubezpieczeniowej
• ksero dowodu osobistego lub paszportu
• zaświadczenie o kontynuacji nauki(tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat)
UWAGA: powyższe zaświadczenie należy przesyłać co roku w celu potwierdzenia, czy dziecko kontynuuje lub zaprzestało naukę. • decyzja o braku prawa lub pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem)
• decyzja o rozliczeniu podatku w Niemczech (Steuerbescheid) za lata za które będziemy składać wniosek

Podczas szczegółowego rozpatrywania wniosku przez instytucję wypłacającą świadczenie (Familienkasse) może zaistnieć potrzeba przekazania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress